Videreføring av BIBSYS-konferansen

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.
Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2018.
Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2018.

En effekt av sammenslåingen er at Ceres sitt årlige møte med bibliotekkonsortiene inngår i konferansen for 2018.

 

Comments are closed.