Streaming og opptak

Vi overfører presentasjoner fra plenum og følgende parallellsesjoner på dag 1 via live streaming:

14:00-14:45 – Alma Analytics – tips, triks og praktiske eksempler
14:45-15:30 – «Vi betale itj» – Utlån, purring og erstatning i Alma
16:00-16:45 – IGeLU og Primo Working Group
16:45-17:30 – Ex Libris presenterer Primo Analytics

Det blir gjort opptak av alle andre presentasjoner, disse blir publiserte på nettsidene i etterkant av konferansen.

Comments are closed.