Workshop for sertifiserte – Alma og kommunikasjon med lånerne

Location: Cosmos 3A.

BIBSYS innleder om hvordan de arbeider med forbedring av brev/SMS på vegne av konsortiet og utfordringer med dette arbeidet. Det legges så opp til en diskusjon om hva konsortiet ønsker fra BIBSYS på området. Hva skal BIBSYS gjøre og hva vil man helst håndtere lokalt? Hva er det særlig viktig å forbedre? Workshopen er i hovedsak beregnet på sertifiserte og eventuelt avanserte brukere uten sertifisering.
Audun Skorstad, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.