RDA – Keiserens nye klær?

Location: Andromeda.

Resource Description and Access (RDA) er det nye katalogiseringsregelverket som skal innføres i Norge. Hvorfor skal vi erstatte Katalogiseringsregler med et nytt regelverk? Er RDA bare «rødboka» med nytt omslag, eller ligger det noe mer bak? Hva blir annerledes og nytt med RDA og hvilke konsekvenser får det for katalogiseringen? Når kommer det nye regelverket?
Frank Berg Haugen (Nasjonalbiblioteket) og Trine Adolfsen (Nasjonalbiblioteket).