Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Location: Plenumssesjon.

I første halvdel av sesjonen ønsker Rådgivende gruppe å gi en kort orientering om arbeidet i 2017 og tanker om 2018. Andre halvdel av sesjonen vil organiseres som panel med spørsmål og svar.