Pensum – quick and easy

Location: Cosmos 3C.

Vi får en orientering om status og utvikling for Leganto. En representant fra pensumlistekonsortiet vil fortelle om hvilke erfaringer de har gjort, hvilke valg de har foretatt, hvordan de har implementert systemet og foretatt opplæring.
Asbjørn Risan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Stina Gilje, Høgskolen Sørøst-Norge.