Nytt tjenesteorgan – hva nå?

Location: Plenumssesjon.

En orientering om overordnet status og planer for tjenestene, samt ny organisering og beslutningsprosesser. Dette omfatter det nye tjenesteorganet, Rådgivende gruppe, arbeidsgrupper, Ex Libris og IGeLU.

Det vil også bli orientert om arbeidet med å etablere tjenesteorganet og delt noen tanker om hva en ønsker å oppnå.