Nytt grensesnitt for Oria – del II

Location: Cosmos 3C.

Oria i nytt utseende ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Beskrivelse av hvordan UBB har arbeidet med tilpasning av det nye grensesnittet i Oria. Det fortelles om inspirasjon fra andre institusjoner, bruksstatistikk, bidrag til nasjonal arbeidsgruppe, tilpassing til lokale føringer og maler ved UiB, samt tilbakemelding fra brukere. Praktiske eksempler.
Ahl Vegard Nilsen, Universitetsbiblioteket Bergen.