Nytt grensesnitt for Oria – del I

Location: Cosmos 3C.

I dette innlegget presenterer BIBSYS status for det nye grensesnittet og skuer også fremover. Det vil bli lagt vekt på hvilke muligheter institusjonene selv har i det nye grensesnittet. Hva kan man gjøre selv, hva kan man få hjelp til og hva bør man helst ikke gjøre. Innlegget er en innledning til to praktiske eksempler fra institusjoner som har tilpasset det nye grensesnittet i tråd med sin grafiske profil. Asbjørn Risan, tjenesteansvarlig Oria.

Nye Oria – lokale tilpasninger i et lite bibliotek. Det nye grensesnittet i Oria gir ulike muligheter for tilpasninger ved det enkelte bibliotek. Små bibliotek har gjerne begrensede ressurser til rådighet for denne type oppgaver, men det går an å finne veier til de ønskede løsningene. Stortingsbiblioteket deler hvordan de har jobbet med dette.
Kari Gyllander, Stortingsbiblioteket.