Mapping av emnevokabularer

Location: Cosmos 3C.

Kan det bidra til forbedret emnesøk i Oria? Mappingprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Oslo har etablert mer enn 50 000 relasjoner mellom emneord og numre fra norske WebDewey. For å utnytte potensialet i disse semantiske relasjonene best mulig må vi vite hvordan studentene våre søker når de gjør emneorienterte søk. Vinteren 17/18 utfører prosjektet innhøsting av søkedata fra Oria og observasjoner av søkesesjoner med bestemte søkeoppgaver. Vi vil presentere aktuell forskning på studenters informasjonssøkeadferd og  funn fra brukerundersøkelsene våre.  Målet vårt er å, i samarbeid med BIBSYS, bidra til bedre støtte for emnesøk i Oria.
Kristine Aalrust Kristoffersen, Universitetsbiblioteket Oslo.