Keeping track of serials is like gluing jelly on the wall – UTGÅR

Location: Sesjon 2 - Cosmos 3A.

Erfaringer med Alma og tidsskift.
Vi får blant annet erfaringer med oppsett og bruk av frekvenstabell i Alma.