Internt møte for deltakere i bibliotekkonsortier i tidligere Cristin/CERES

Location: Cosmos 3A.

Informasjon om konsortieavtaler og status for disse (typer, priser, vilkår, planer for og resultater av forhandlinger). Introduksjon og planlagt videreutvikling av administrasjonssystemet Edvarda.