Integrasjon av Alma og innkjøpssystem

Location: Cosmos 2.

Finnes det en kommende samordning av innkjøpssystem i UH-sektoren som gir mulighet for felles løsninger?
Hva er gevinsten av integrasjon for små bibliotek / institusjoner?
Forankring i organisasjonen er en viktig premiss for suksess.