Hvordan bli kvitt flaskehalser – lean og forbedringsarbeid i hverdagen

Location: Plenumssesjon.

Foredraget vil omhandle hvordan noen prinsipper fra lean kan bidra til å systematisk endre arbeidsprosesser slik at man fjerner flaskehalser og unødvendige operasjoner. Grunntanken omhandler respekt for folk og kontinuerlig forbedring. Endringsprosesser kan være utfordrende i alle faser – planlegging, utførelse, studering og kontinuerlig forbedring (PUSK/PDSA), og vi vil også komme inn på ulike rolleforståelser og grunnforutsetninger i et slikt arbeid.  Foredraget vil bygge på konkrete erfaringer fra UiT sin forbedringsprosess og også gi eksempler på metoder, fremgangsmåter og verktøy.
Julia Holte Sempler og Svein Are Tjeldnes, seniorrådgivere ved UiT Norges arktiske universitet.