Hekta på å vite mer om e-ressursbruken? – COUNTER og SUSHI i Alma

Location: Cosmos 3A.

Om bruk av COUNTER og SUSHI protokoll i Alma.
Alma kan høste bruksstatistikk på elektroniske ressurser direkte fra leverandørene. Ved å bruke SUSHI-protokollen kan man laste statistikk i COUNTER-format automatisk inn i Alma. Universitetsbibliotekene ved Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, og biblioteket ved Handelshøyskolen BI deler av sine erfaringer med å sette opp og bruke SUSHI og COUNTER i Alma.
Ulrikke Greve Olufsen, Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, Anita Bergsvenkerud og Bente Svendsen, biblioteket ved Handelshøyskolen BI, og Lene Ottesen, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet.

COUNTER står for Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources, for mer info: https://www.projectcounter.org. SUSHI protocol står for Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative, for mer info: http://www.niso.org/workrooms/sushi/.