Fra gulnet papir til gull på nett – EOD og Alma D

Location: Andromeda.

Digitalisering med EOD og Alma D

EOD står for Ebooks on Demand og er et internasjonalt nettverk for digitalisering av bøker på bestilling, først og fremst eldre samlinger som har falt i det fri. EOD inkluderer mer enn 40 bibliotek i 13 land (inkludert UiT) og Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet var i gang med tjenesten i desember 2017.
Bengt Øieroset, UiT, forteller om erfaringer så langt.