Fjernlån – status og framdrift

Location: Cosmos 2.

Fjernlån i perspektiv.
Hva er mulig pr i dag for bestilling ut og inn av biblioteket både mht materialtype og system/partner. Det blir også litt om utbedring av feil. Og litt om hva som kan bli mulig senere.
Erling Fossan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.