E-bokflyten i Alma

Location: Andromeda.

I første del sees det på arbeidsflyten i Alma ved kjøp av en og en e-bok, og det fokuseres på akkvisisjon, koding og rapporter via dashbord. I andre del sees det på oppsett i Alma av e-bokkjøp via EBA (Evidence Based Acquisition) og PDA (Patron Driven Acquisition). Maria Askheimer deler erfaringer gjort ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet.
Maria Askheimer, Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet.