Bibliografisk gruppe

Location: Cosmos 3A.

Bibliografisk gruppe inviterer konsortiets katalogisatorer til diskusjon om katalogsamarbeid og ansvarsfordeling.

Hvordan synes dere samarbeidet fungerer i dag og har dere innspill til forbedringer? Kan det være et behov for noen retningslinjer for hva de enkelte bibliotekene burde vektlegge, f.eks. katalogisering av institusjonens egne utgivelser, klassifisering og emneordssetting på dokumenter innen egne spesialområder?
Innledning ved tre bibliotek om hvordan de synes samarbeidet fungerer, og hva som kan gjøres for å forbedre det.

Innledere: Ane Solvik Grydeland, UiT – Norges arktiske universitet, Eva Christine Eide, Riksantikvaren og Anne Karine Sandberg, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.