Bedre poster i en fei – bruk av MarcEdit

Location: Cosmos 3A.

Bibliografiske poster kan masseredigeres i Alma ved hjelp av normaliseringsregler, men det finnes enklere alternativer som også er tryggere, enn å gjøre gjennomgående endringer direkte i Alma. Programmet MarcEdit fungerer slik at postene eksporteres fra Alma til MarcEdit, hvor de blir liggende i en tekstfil hvor de kan bearbeides. Etter redigering importeres postene tilbake til Alma, hvor de overskriver tidligere versjoner etter gitte regler. Sist høst startet BIBSYS, i samarbeid med bl.a. Universitetet i Oslo, et pilotprosjekt for å teste ut Marcedit.
I denne sesjonen vil Anette Munthe og Geir Nordanger fra Universitetsbiblioteket i Oslo presentere resultatene fra prosjektet, og vise eksempler på hva Marcedit kan brukes til.
Anette Munthe og Geir Nordanger fra Universitetsbiblioteket i Oslo.