Arbeidsgruppen Fulfillment

Location: Cosmos 3C.

Leder av gruppen, Anita Ellerås, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, innleder og forteller om bakgrunn for opprettelsen av gruppen og mandat.
Cathrine Fjeldstad, Universitetssenteret Svalbard og Magnus Carlström, Universitetsbiblioteket Oslo tar oss gjennom arbeidsoppgavene for gruppen og årsplan.

Anita Ellerås, Cathrine Fjeldstad og Magnus Carlström.