Arbeidsgruppen Akkvisisjon

Location: Cosmos 3C.

Leder av gruppen, Ragnhild Vingsand, Høgskulen på Vestlandet, presenterer medlemmene av gruppen og forteller om bakgrunn for opprettelsen og mandat.

Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen, og Inger Line Mæland, Universitetet i Bergen, presenterer arbeidsoppgaver og årsplan.

Gruppen ønsker gjerne konkrete innspill på hvilke behov bibliotekene har for veiledninger, retningslinjer og workshops innen Alma akkvisisjon. Det blir derfor satt av tid til en innspillsrunde og diskusjon på slutten av sesjonen. Innspill kan også sendes i forkant av konferansen til akkvisisjon@bibsys.no

Ragnhild Vingsand, Camilla Pellegrini Meling og Inger Line Mæland.