Arbeidsflyt i nye avtaletyper – mot åpent tilgang

Location: Cosmos 2.

Overgangsavtaler mot åpen tilgang. Hvordan vil dette berøre arbeidet i bibliotekene?
Avtaletyper med elementer av åpen tilgang krever en annen arbeidsflyt enn rene lisensavtaler. Hva er de viktigste endringene i disse avtalene, og hvordan må biblioteket ruste seg for å administrere dem?
Nils Andenæs, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.