Arbeidet med Verksregisteret

Location: Cosmos 3C.

Etablering av Verksregisteret.
I presentasjonen gis et overordnet bilde av entiteter og autoriteter i den bibliografiske verden med fokus på verkets rolle og forhold til andre entiteter. Deretter presenteres arbeidet som hittil er gjort med etableringen av et verksregister. Til slutt diskuteres muligheter for bruk av registeret, samt hvordan det vil påvirke bibliografisk arbeid fremover.
Elise Conradi og Oddrun Ohren, begge Nasjonalbiblioteket og Asbjørn Risan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.