Alma Analytics – tips, triks og praktiske eksempler

Location: Cosmos 2.

Hvordan bruke Alma Analytics til konkrete arbeidsoppgaver i biblioteket? BI, HiOA og UBO deler sine erfaringer og noen konkrete rapporter som brukes for å støtte det daglige arbeidet. Presentasjonen gir blant annet praktiske tips om hvordan man enkelt kan ta i bruk Alma Analytics som verktøy for akkvisisjon, rutiner, oppføling av tapte bøker og rydding. Fokus vil være enkle rapporter, gjenbruk av standardrapporter og tilpasning av andres til lokale forhold.
Geir Nordanger(Universitetsbiblioteket Oslo), Anita Bergsvenkerud(Handelshøyskolen BI), Ann-Louise Skjager(OsloMet)