10 000 poster på 1 min. bruk av sett

Location: Cosmos 2.

Eksempler på endring av beholdningsdata i Alma ved bruk av sett.
Linda Østbye, NTNU.