Program

Programmet er delt inn i både plenumsesjoner og parallellsesjoner for begge dager.
Det kan komme oppdateringer i programmet.

Tirsdag 20. mars

10:00-10:05 Kunstnerisk åpning med Joakim Rødbergshagen
10:05-11:30 Nytt tjenesteorgan – hva nå?
11:30-12:00 PAUSE
12:00-13:00 Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet
13:00-14:00 LUNSJ

Parallellsesjon 1

Cosmos 3A

Parallellsesjon 2

Cosmos 2

Parallellsesjon  3

Cosmos 3C

Parallellsesjon 4

Andromeda
14:00-14:45 Internt møte for deltakere i bibliotekkonsortier i tidligere Cristin/CERES Alma Analytics-tips, triks og praktiske eksempler Nytt grensesnitt for Oria Del I Fra gulnet papir til gull på nett – EOD og Alma D
14:45-15:30 Internt møte for deltakere i bibliotekkonsortier i tidligere Cristin/CERES «Vi betale itj» – Utlån, purring og erstatning i Alma Nytt grensesnitt for Oria Del II RDA – Keiserens nye klær?
15:30-16:00 PAUSE 
16:00-16:45 Bibliografisk gruppe Arbeidsgruppen Akkvisisjon
Cosmos 3c
IGeLU og Primo Working Group
Cosmos 2
16:45-17:30 Bedre poster i en fei – bruk av MarcEdit Integrasjon av Alma og innkjøpssystem
UTGÅR
Ex Libris presenterer Primo Analytics
Cosmos 2
17:30-18:30 Bibliotekledermøte
19:30 KONFERANSEMIDDAG

 

Onsdag 21. mars

Parallellsesjon 1

Cosmos 3A

Parallellsesjon 2

Cosmos 2

Parallellsesjon  3

Cosmos 3C

Parallellsesjon 4

Andromeda
08:45 – 09:30 Hekta på å vite mer om e-ressursbruken? –
COUNTER og SUSHI i Alma
Arbeidsgruppen Fulfillment
Cosmos 3c
Utredning om nasjonalt vitenarkiv
Cosmos 2
09:30 – 10:15 Workshop for sertifiserte –
Alma og kommunikasjon
med lånerne
Arbeidsflyt i nye avtaletyper – mot åpen tilgang Mapping av emnevokabularer
10:15 – 10:45 PAUSE
10:45 – 11:30 PCI – hva er greia? Fjernlån – status og framdrift  Arbeidet med Verksregisteret  E-bokflyten i Alma
UTGÅR
11:30 – 12:30 LUNSJ
12:30 – 13:00 Digital læring og forskning 10 000 poster på 1 min. bruk av sett Pensum – quick and easy
13:00 – 14:00 Cogito, ergo sum
14:00 – 14:30 PAUSE
14:30 – 15:30 Hvordan bli kvitt flaskehalser – lean og forbedringsarbeid i hverdagen
15:30 Oppsummering og vel hjem