Presentasjoner og opptak fra konferansen

Tirsdag 20. mars

Åpning    Opptak
Joakim Rødbergshagen

 

Nytt tjenesteorgan – hva nå?   PDF  Opptak 1  Opptak 2

v/Roar Olsen og Frode Arntsen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet   PDF      Opptak
v/Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket, Anita Bergsvenkerud,Handelshøyskolen BI, Hilde Trygstad, VID, Rune Brandshaug, NTNU, Mona Markussen, UiT Norges arktiske universitet og Jone Thingbø, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Alma Analytics – tips, triks og praktiske eksempler    PDF    Opptak
v/Geir Nordanger, Universitetsbiblioteket Oslo, Anita Bergsvenkerud, Handelshøyskolen BI, Ann-Louise Skjager, OsloMet

 

Nytt grensesnitt for Oria Del I    PDF  Opptak
v/Kari Gyllander, Stortingsbiblioteket

 

Fra gulnet papir til gull på nett – EOD og Alma D  PDF  Opptak
v/Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet

 

«Vi betale itj» – Utlån, purring og erstatning i Alma  PDF  Opptak
v/Liv Brynhild Aspaas, NTNU og Ellen Solvik, Universitetsbiblioteket Bergen

 

Nytt grensesnitt for Oria Del II  Link  Opptak
v/Ahl Vegard Nilsen, Universitetsbiblioteket Bergen

 

RDA – Keiserens nye klær?  PDF  Opptak
v/Frank Berg Haugen og Trine Adolfsen, begge Nasjonalbiblioteket

 

Bibliografisk gruppe  PDF
v/Ane Solvik Grydeland, UiT – Norges arktiske universitet, Eva Christine Eide, Riksantikvaren og Anne Karine Sandberg, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

Arbeidsgruppen Akkvisisjon  PDF  Opptak
v/Ragnhild Vingsand, Høgskulen på Vestlandet, Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen og Inger Line Mæland, Universitetsbiblioteket Bergen

 

IGeLU og Primo Working Group  PDF  Opptak
v/Knut Anton Bøckman, Det kongelige danske bibliotek

 

Bedre poster i en fei – bruk av MarcEdit  PDF
v/Anette Munthe og Geir Nordanger fra Universitetsbiblioteket i Oslo

 

Ex Libris presenterer Primo Analytics  PDF  Opptak
v/Ronald Van Dieen, Ex Libris

 

Onsdag 21. mars

Hekta på å vite mer om e-ressursbruken? – COUNTER og SUSHI i Alma      PDF  
v/Ulrikke Greve Olufsen, Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, Anita Bergsvenkerud og Bente Svendsen, Handelshøyskolen BI, og Lene Ottesen, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitetArbeidsgruppen Fulfillment   PDF  Opptak 
(Dårlig lyd på deler av opptaket)
v/Anita Ellerås, Cathrine Fjeldstad og Magnus Carlström

 


Utredning om nasjonalt vitenarkiv   PDF     Opptak
v/Jone Thingbø og Per Hovde, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Workshop for sertifiserte – Alma og kommunikasjon med lånerne    Opptak
v/Audun Skorstad, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Arbeidsflyt i nye avtaletyper – mot åpen tilgang   PDF  
v/Nils Andenæs, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Mapping av emnevokabularer   PDF   
v/Kristine Aalrust Kristoffersen, Universitetsbiblioteket Oslo

 

PCI – hva er greia?  PDF  Opptak
v/Emmanuelle Dabin, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Ulrikke Greve Olufsen, Universitetsbiblioteket Oslo

 

Fjernlån – status og framdrift  PDF  Opptak
v/Erling Fossan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

 

Arbeidet med Verksregisteret  PDF  Opptak
v/Elise Conradi og Oddrun Ohren, begge Nasjonalbiblioteket.

 

Digital læring og forskning  PDF
v/Hege Johannesen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Olav Arne Bævre, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

 

10 000 poster på 1 min. bruk av sett  PDF  Opptak
v/Linda Østbye, NTNU

 

Pensum – quick and easy  PDF
v/Asbjørn Risan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Stina Gilje, Høgskolen Sørøst-Norge

 

Cogito, ergo sum  PDF  Opptak
v/Andrea Gasparini, Universitetet i Oslo og Svein Arne Brygfjeld, Nasjonalbiblioteket

 

Hvordan bli kvitt flaskehalser – lean og forbedringsarbeid i hverdagen    Opptak
v/Julia Holte Sempler og Svein Are Tjeldnes, UiT Norges arktiske universitet