Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.
Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2018.
Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2018.

En effekt av sammenslåingen er at Ceres sitt årlige møte med bibliotekkonsortiene inngår i konferansen for 2018
Målet for konferansen er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

I pausene vil det være mulig å besøke flere utstillere.

I programkomiteen for 2018 finner du:

Christine Rostgaard, Universitetsbiblioteket i Oslo.  Epost: christine.rostgaard[at]ub.uio.no
Hans Petter Ristøl, Universitetet i Agder.  Epost: hans.p.ristol[at]uia.no
Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket NTNU.  Epost: jorunn.alstad[at]ntnu.no
Turid Midtbø, Norges Idrettshøgskole.  Epost: turid.midtbo[at]nih.no
Ingrid Berntsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.  Epost: ingrid.berntsen[at]uit.no
Jone Thingbø, BIBSYS.  Epost: jone.thingbo[at]bibsys.no
Margit Wagnild, BIBSYS.  Epost: margit.wagnild[at]bibsys.no

UHR-B oppnevner de eksterne medlemmene i programkomiteen for hvert år.

Velkommen til Trondheim i mars!

 

BIBSYS-konferansen 2017

BIBSYS-konferansen 2016

BIBSYS-konferansen 2015

BIBSYS-konferansen 2014