Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

I første halvdel av sesjonen ønsker Rådgivende gruppe å gi en kort orientering om arbeidet i 2017 og tanker om 2018. Andre halvdel av sesjonen vil organiseres som panel med spørsmål og svar.

 

Hvordan bli kvitt flaskehalser – lean og forbedringsarbeid i hverdagen

Foredraget vil omhandle hvordan noen prinsipper fra lean kan bidra til å systematisk endre arbeidsprosesser slik at man fjerner flaskehalser og unødvendige operasjoner. Grunntanken omhandler respekt for folk og kontinuerlig forbedring. Endringsprosesser kan være utfordrende i alle faser – planlegging, utførelse, studering og kontinuerlig forbedring (PUSK/PDSA), og vi vil også komme inn på ulike rolleforståelser og grunnforutsetninger i et slikt arbeid.  Foredraget vil bygge på konkrete erfaringer fra UiT sin forbedringsprosess og også gi eksempler på metoder, fremgangsmåter og verktøy.
Julia Holte Sempler og Svein Are Tjeldnes, seniorrådgivere ved UiT Norges arktiske universitet.

Cogito, ergo sum

Både Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Oslo jobber med egne Kunstig Intelligens (AI) prosjekter. I denne presentasjonen vil vi sammen belyse ulike perspektiver ved bruk av AI i biblioteket.
Andrea Gasparini, Universitetet i Oslo og Svein Arne Brygfjeld, Nasjonalbiblioteket.