Bibliografisk gruppe

Bibliografisk gruppe inviterer konsortiets katalogisatorer til diskusjon om katalogsamarbeid og ansvarsfordeling.

Hvordan synes dere samarbeidet fungerer i dag og har dere innspill til forbedringer? Kan det være et behov for noen retningslinjer for hva de enkelte bibliotekene burde vektlegge, f.eks. katalogisering av institusjonens egne utgivelser, klassifisering og emneordssetting på dokumenter innen egne spesialområder?
Innledning ved tre bibliotek om hvordan de synes samarbeidet fungerer, og hva som kan gjøres for å forbedre det.

Innledere: Ane Solvik Grydeland, UiT – Norges arktiske universitet, Eva Christine Eide, Riksantikvaren og Anne Karine Sandberg, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Workshop for sertifiserte – Alma og kommunikasjon med lånerne

BIBSYS innleder om hvordan de arbeider med forbedring av brev/SMS på vegne av konsortiet og utfordringer med dette arbeidet. Det legges så opp til en diskusjon om hva konsortiet ønsker fra BIBSYS på området. Hva skal BIBSYS gjøre og hva vil man helst håndtere lokalt? Hva er det særlig viktig å forbedre? Workshopen er i hovedsak beregnet på sertifiserte og eventuelt avanserte brukere uten sertifisering.
Audun Skorstad, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

PCI – hva er greia?

En innføring og eksempler fra BIBSYS og UiO. Hva er PCI, hvordan og hvorfor får man treffene man får? BIBSYS innleder og Universitetsbiblioteket i Oslo forklarer hvordan de jobber med Primo Central Index og ser på forholdet mellom PCI og Oria, med eksempler fra UiOs Oria-instans.
Emmanuelle Dabin, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Ulrikke Greve Olufsen, Universitetsbiblioteket Oslo.

Hekta på å vite mer om e-ressursbruken? – COUNTER og SUSHI i Alma

Om bruk av COUNTER og SUSHI protokoll i Alma.
Alma kan høste bruksstatistikk på elektroniske ressurser direkte fra leverandørene. Ved å bruke SUSHI-protokollen kan man laste statistikk i COUNTER-format automatisk inn i Alma. Universitetsbibliotekene ved Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, og biblioteket ved Handelshøyskolen BI deler av sine erfaringer med å sette opp og bruke SUSHI og COUNTER i Alma.
Ulrikke Greve Olufsen, Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, Anita Bergsvenkerud og Bente Svendsen, biblioteket ved Handelshøyskolen BI, og Lene Ottesen, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet.

COUNTER står for Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources, for mer info: https://www.projectcounter.org. SUSHI protocol står for Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative, for mer info: http://www.niso.org/workrooms/sushi/.

Bedre poster i en fei – bruk av MarcEdit

Bibliografiske poster kan masseredigeres i Alma ved hjelp av normaliseringsregler, men det finnes enklere alternativer som også er tryggere, enn å gjøre gjennomgående endringer direkte i Alma. Programmet MarcEdit fungerer slik at postene eksporteres fra Alma til MarcEdit, hvor de blir liggende i en tekstfil hvor de kan bearbeides. Etter redigering importeres postene tilbake til Alma, hvor de overskriver tidligere versjoner etter gitte regler. Sist høst startet BIBSYS, i samarbeid med bl.a. Universitetet i Oslo, et pilotprosjekt for å teste ut Marcedit.
I denne sesjonen vil Anette Munthe og Geir Nordanger fra Universitetsbiblioteket i Oslo presentere resultatene fra prosjektet, og vise eksempler på hva Marcedit kan brukes til.
Anette Munthe og Geir Nordanger fra Universitetsbiblioteket i Oslo.