Arbeidsflyt i nye avtaletyper – mot åpent tilgang

Overgangsavtaler mot åpen tilgang. Hvordan vil dette berøre arbeidet i bibliotekene?
Avtaletyper med elementer av åpen tilgang krever en annen arbeidsflyt enn rene lisensavtaler. Hva er de viktigste endringene i disse avtalene, og hvordan må biblioteket ruste seg for å administrere dem?
Nils Andenæs, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Fjernlån – status og framdrift

Fjernlån i perspektiv.
Hva er mulig pr i dag for bestilling ut og inn av biblioteket både mht materialtype og system/partner. Det blir også litt om utbedring av feil. Og litt om hva som kan bli mulig senere.
Erling Fossan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Integrasjon av Alma og innkjøpssystem

Finnes det en kommende samordning av innkjøpssystem i UH-sektoren som gir mulighet for felles løsninger?
Hva er gevinsten av integrasjon for små bibliotek / institusjoner?
Forankring i organisasjonen er en viktig premiss for suksess.

IGeLU og Primo Working Group

Knut Anton Bøckman fra Det kongelige danske bibliotek sitter i Primo working Group, IGeLU. Han vil fortelle om erfaringer med nytt grensesnitt, hvordan endringsforslag behandles i gruppen og hva som er hot topics for 2018.
Knut Anton Bøckman, Det kongelige danske bibliotek.

Alma Analytics – tips, triks og praktiske eksempler

Hvordan bruke Alma Analytics til konkrete arbeidsoppgaver i biblioteket? BI, HiOA og UBO deler sine erfaringer og noen konkrete rapporter som brukes for å støtte det daglige arbeidet. Presentasjonen gir blant annet praktiske tips om hvordan man enkelt kan ta i bruk Alma Analytics som verktøy for akkvisisjon, rutiner, oppføling av tapte bøker og rydding. Fokus vil være enkle rapporter, gjenbruk av standardrapporter og tilpasning av andres til lokale forhold.
Geir Nordanger(Universitetsbiblioteket Oslo), Anita Bergsvenkerud(Handelshøyskolen BI), Ann-Louise Skjager(OsloMet)