E-bokflyten i Alma

I første del sees det på arbeidsflyten i Alma ved kjøp av en og en e-bok, og det fokuseres på akkvisisjon, koding og rapporter via dashbord. I andre del sees det på oppsett i Alma av e-bokkjøp via EBA (Evidence Based Acquisition) og PDA (Patron Driven Acquisition). Maria Askheimer deler erfaringer gjort ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet.
Maria Askheimer, Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet.

RDA – Keiserens nye klær?

Resource Description and Access (RDA) er det nye katalogiseringsregelverket som skal innføres i Norge. Hvorfor skal vi erstatte Katalogiseringsregler med et nytt regelverk? Er RDA bare «rødboka» med nytt omslag, eller ligger det noe mer bak? Hva blir annerledes og nytt med RDA og hvilke konsekvenser får det for katalogiseringen? Når kommer det nye regelverket?
Frank Berg Haugen (Nasjonalbiblioteket) og Trine Adolfsen (Nasjonalbiblioteket).

Fra gulnet papir til gull på nett – EOD og Alma D

Digitalisering med EOD og Alma D

EOD står for Ebooks on Demand og er et internasjonalt nettverk for digitalisering av bøker på bestilling, først og fremst eldre samlinger som har falt i det fri. EOD inkluderer mer enn 40 bibliotek i 13 land (inkludert UiT) og Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet var i gang med tjenesten i desember 2017.
Bengt Øieroset, UiT, forteller om erfaringer så langt.