Har du forslag til programmet?

Programkomiteen inviterer til å komme med innspill til programmet. Konferansen vil ha fokus på bedre utnyttelse av systemene, samarbeid i konsortiet og bedre utnyttelse av systemene gjennom samarbeid. Dette er med bakgrunn i tilbakemeldinger fra konferansen i 2017.

Vi ønsker å involvere deltakerne gjennom diskusjoner, presentasjoner og erfarings- og idéutvekslinger, og inviterer til å komme med forslag til konkrete bidrag, formatene kan være både presentasjoner og workshops.

Forslag, i form av et kort sammendrag, sendes som e-post snarest, helst innen 28. august. Bidrag mottatt etter dette vil også bli vurdert.

For innsendte forslag gjelder:

  • Rettighetsavklaringer og eventuelle personvernhensyn må være sikret
  • Bidragene må relatere seg til konferansens tema
  • Bidrag vurderes redaksjonelt av programkomiteen
  • Det som blir presentert i konferansen må være i samsvar med innsendt tittel og sammendrag
  • Angi ønsket lengde på presentasjon/workshop

Hilsen

Programkomiteen for BIBSYS-konferansen 2018

 

 

Comments are closed.