Streaming og opptak

Vi overfører presentasjoner fra plenum og følgende parallellsesjoner på dag 1 via live streaming:

14:00-14:45 – Alma Analytics – tips, triks og praktiske eksempler
14:45-15:30 – «Vi betale itj» – Utlån, purring og erstatning i Alma
16:00-16:45 – IGeLU og Primo Working Group
16:45-17:30 – Ex Libris presenterer Primo Analytics

Det blir gjort opptak av alle andre presentasjoner, disse blir publiserte på nettsidene i etterkant av konferansen.

Endring i programmet

Parallellsesjonen «Integrasjon av Alma og innkjøpssystem» tirsdag kl 16.45-17.30 og  parallellsesjonen «E-bokflyten i Alma» onsdag kl 10.45-11.30 må dessverre utgå.

 

Videreføring av BIBSYS-konferansen

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.
Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil fortsette inn i 2018.
Vi har derfor valgt å videreføre BIBSYS-konferansen med samme navn også i 2018.

En effekt av sammenslåingen er at Ceres sitt årlige møte med bibliotekkonsortiene inngår i konferansen for 2018.

 

Har du forslag til programmet?

Programkomiteen inviterer til å komme med innspill til programmet. Konferansen vil ha fokus på bedre utnyttelse av systemene, samarbeid i konsortiet og bedre utnyttelse av systemene gjennom samarbeid. Dette er med bakgrunn i tilbakemeldinger fra konferansen i 2017.

Vi ønsker å involvere deltakerne gjennom diskusjoner, presentasjoner og erfarings- og idéutvekslinger, og inviterer til å komme med forslag til konkrete bidrag, formatene kan være både presentasjoner og workshops.

Forslag, i form av et kort sammendrag, sendes som e-post snarest, helst innen 28. august. Bidrag mottatt etter dette vil også bli vurdert.

For innsendte forslag gjelder:

  • Rettighetsavklaringer og eventuelle personvernhensyn må være sikret
  • Bidragene må relatere seg til konferansens tema
  • Bidrag vurderes redaksjonelt av programkomiteen
  • Det som blir presentert i konferansen må være i samsvar med innsendt tittel og sammendrag
  • Angi ønsket lengde på presentasjon/workshop

Hilsen

Programkomiteen for BIBSYS-konferansen 2018